EPTE-behandeling

Wat is EPTE en hoe werkt het?

Percutane Electrolyse (EPTE®) is een innovatieve behandelvorm voor de behandeling van chronische peesontstekingen (tendinopathieën). De behandeling duurt kort, is efficiënt en wordt uitgevoerd met minimale pijn voor de patiënt.

Het EPTE® toestel is het eerste electrolyse behandelingsapparaat dat voldoet aan de strenge eisen van CE-markering voor medische apparatuur. Praktisch gezien bestaat de EPTE therapie uit enkele behandelsessies waarbij een acupunctuur- of dry needle-naald onder echogeleiding naar het aangedane gebied gebracht. Door het EPTE apparaat wordt met een lage intensiteit de elektrische stroom toegediend. Dit zet een aantal chemische en fysiologische processen in gang die leiden tot weefselherstel.

Wat zijn de voordelen van EPTE®?

De EPTE techniek stimuleert de eerste fase in regeneratie, die bij chronische tendinopathieën onvoldoende is. De elektrolyse zet een ontstekingsreactie in gang die nodig is voor regeneratie van weefsel.

 • Het beschadigde weefsel wordt direct behandeld.
 • Gezond weefsel wordt niet aangetast.
 • Groot slagingspercentage. Klinische studies en groeiende ervaring wijzen uit dat EPTE effectief is in een grote meerderheid van de tendinopathieën
 • De patiënt ervaart een klein prikje, dat nauwelijks of geen pijn doet.

Indicaties voor EPTE

EPTE® kan worden ingezet voor de behandeling van tendinopathieën van:

 • Schouder (supraspinatuspees)
 • Knie (kniepees, of patellapees)
 • Achillespees
 • Tenniselleboog (laterale epicondyle extensoren)
 • Voet (“hielspoorklachten”, of ontsteking van de plantaire fascia)

Contra-indicaties voor EPTE

EPTE® wordt niet aanbevolen voor patiënten met:

 • Prothesen
 • Pacemakers
 • Zwangerschap
 • Kanker of oncologische behandeling
 • Thrombophlebitis
 • Huidproblemen
 • Neurosensorische afwijkingen

Combinatie met oefenprogramma

Een EPTE behandeling is niet een op zichzelf staande therapievorm. De percutane electrolyse wordt idealiter gecombineerd met een daarop afgestemd evidence based oefenprogramma en andere behandelvormen zoals medical taping.

EPTE gecombineerd met functionele en gedoseerde belasting van de aangedane structuren leidt zelfs in chronische non-responsieve tendinopathieën vaak tot een aanzienlijke verbetering van de klachten.

Is er evidence?

Uit fundamenteel onderzoek op dieren en mensen blijkt dat er verschillende gunstige fysiologische effecten optreden tijdens en na behandeling met EPTE.

Klik hier voor een volledige (engelstalige) uitleg met recente literatuur

Hoeveel behandelingen heb je nodig voor resultaat?

Er wordt aangeraden niet meer dan 4 tot 6 keer te behandelen met EPTE . Je streeft naar een significante pijnreductie binnen deze sessies. Chronische tendinopathieën kosten echter tijd om volledig pijnvrij te worden en dit wordt ook uitgelegd aan de patiënt. Het flankerend beleid met een gradueel opbouwend oefenprogramma kan dan worden doorgezet. EPTE geeft net die stimulus aan het weefsel die het herstelproces bevordert.

Wordt de behandeling vergoed?

EPTE valt binnen het domein van de fysiotherapeut. Er gelden daarom de gebruikelijke regels voor vergoeding door de zorgverzekeraar.