Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten.

Om de kinderfysiotherapeutische doelstellingen te bereiken, richt de kinderfysiotherapie zich niet alleen op het kind zelf. Het doel is om inzicht te krijgen in het gezondheidsprobleem van het kind zelf en de mate waarin dit invloed heeft op de omgeving. Daarom is bij de behandeling van kinderen de betrokkenheid van de omgeving belangrijk. Er wordt zo nodig contact opgenomen met verschillende personen uit de omgeving (bijvoorbeeld familie, kinderdagverblijf, school, sportclub).

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden. Soms krijgen ouders advies of oefeningen om samen met het kind te doen. Hierbij houdt de fysiotherapeut rekening met de lichamelijke beperkingen van het kind. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren, moeten kinderen veel en vaak oefenen. Sommige kinderen hebben hierbij extra hulp nodig, zowel thuis als op school.

Veel klachten van kinderen en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van indicaties van kinderen die we behandelen in de praktijk. De indicaties verschillen per leeftijdscategorie. U kunt altijd contact opnemen voor meer informatie.

Bij zuigelingen (0-2 jaar) kunt u denken aan een vertraagde motorische ontwikkeling, een voorkeurshouding/asymmetrisch hoofdje, vroegbehandeling van pre- of dysmature zuigelingen, een (aangeboren) orthopedische afwijking, een neurologische afwijking of een huilbaby. Vaak worden problemen in de ontwikkeling gesignaleerd op het consultatiebureau, waarna u kan worden doorverwezen naar de kinderfysiotherapeut.

Bij peuters/kleuters(2-6 jaar) kunt u denken aan een motorische ontwikkelingsachterstand (vallen bijvoorbeeld veel of hebben problemen met knutseltaakjes), bewegingsangst, een orthopedische afwijking, een neurologische afwijking of kinderen met pijnklachten.

Bij schoolgaande kinderen (6-12 jaar) kunt u denken aan schrijfproblemen, niet kunnen meekomen met gym, stoornissen zoals ADHD/ASS/DCD, orthopedische problemen, neurologische problemen of kinderen met pijnklachten.

Bij jongeren (12-18 jaar) kunt u denken aan sportblessures, houdingsproblemen, groeipijn, orthopedische afwijkingen of neurologische afwijkingen.

Werkwijze binnen de praktijk

Na aanmelding van uw kind komt uw kind samen met een ouder/verzorger voor een intake naar de praktijk. Doel van de intake is inzicht krijgen in de hulpvraag, de klacht en het motorisch functioneren van uw kind. Hierna volgt het onderzoek waarin de klacht en het motorisch functioneren van uw kind uitgebreid wordt bekeken. Naar aanleiding van het onderzoek wordt indien nodig een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt altijd in overleg met u (en uw kind) opgesteld.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de praktijk, via het contactformulier of via het telefoonnummer 020 4963549.

De kinderfysiotherapeut (i.o.) is Yvonne van der Heij.