McKenzietherapie

De McKenzie Methode is een oefenmethode voor de meest voorkomende rug- en nekklachten (oa. hernia).
De McKenzie Methode is gebaseerd op het feit dat acuut ontstane of chronisch verlopende klachten, die in verloop erger kunnen worden, onder invloed van HOUDING EN BEWEGING gunstig beïnvloed kunnen worden.

Kenmerken van de McKenzie Methode:

· Primair gericht op de symptomen van de patiënt
· Een individueel oefenprogramma
· Met veel zelfbekwaamheid van de patiënt
· Aanleren van houdingen en bewegingen die gericht zijn op het voorkómen van hernieuwde periodes van klachten

De McKenzie Methode kan worden toegepast bij onder meer de volgende klachten:
· “Spit”, of bij een acute “stijve nek”
· Lang bestaande klachten in rug of nek
· Hoofdpijn
· “whiplash”-klachten

Voor meer informatie : www.mckenzie.nl